Zgłoszenie do PIP

Pobierz formularz i wyślij na adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

lub wypełnij online: