Wzory pism

Język prawniczy należy do jednego z najtrudniejszych. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie pisma – pobierz i zobacz czy przydadzą Ci się w składaniu skargi do sądu.

Opis dokumentu Pobierz PDF Pobierz DOC
Dyskryminacja – Przykładowe pismo w sprawie samotnej matki sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym synem, której pracodawca odmawia delegowania jej na zagraniczne projekty, sympozja bądź szkolenia. Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Dyskryminacja – Przykładowe pismo w sprawie braku awansu z powodu płci. Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Przywrócenie do pracy – Przykładowe pismo w sprawie o przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Mobbing – przykładowe pismo o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu z tytułu mobbingu Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Uchylenie upomnienia – Jeżeli Twój pracodawca niesłusznie wręczył Ci upomnienie, w którym zarzuca Ci nieprawdziwe rzeczy przedstawiamy przykładowe pism w sprawie uchylenia upomnienia. Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Mobbing – Pozew o zadośćuczynienie z tytułu krzywdy doznanej w wyniku mobbingu (uporczywie nękanie, zastraszanie oraz znieważanie przez nowego kierownika) oraz o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Mobbing – Pozew o zadośćuczynienie z tytułu krzywdy doznanej w wyniku mobbingu (uporczywie nękanie, zastraszanie oraz znieważanie przez nowego kierownika). Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Dyskryminacja – Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu dyskryminacji ze względu na płeć Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Mobbing – Pozew o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wyniku mobbingu oraz odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę. Nękanie z powodu konfliktu pracodawcy z ojcem pracownika. Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Uznanie wypowiedzenia za nieuzasadnione  Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC
Przywrócenie do pracy – Pozew o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wyniku mobbingu oraz odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę. Nękanie z powodu konfliktu pracodawcy z ojcem pracownika. Pismo w formacie PDF Pismo w formacie DOC