Alma

W drugiej połowie 2016 r. media zaczęły informować o problemach finansowych Almy, a w listopadzie 2016 r. spółka przestała wypłacać wynagrodzenia. Pracownicy zostali bez pieniędzy przed świętami, zaś przedstawiciele firmy z rozbrajającą szczerością odpowiadali, że nie są w stanie określić, kiedy przelewy zostaną wysłane. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który w takich sytuacjach wypłaca zaległości, z nieznanych wtedy powodów zwlekał z rozpatrywaniem wniosków pracownic i pracowników Almy, a przedstawiciele firmy nadal nie przekazywali konkretnych informacji dotyczących przyszłości spółki. Wtedy do partii Razem zgłosiły się pracownice i pracownicy z prośbą o pomoc i interwencję.

Alma złożyła do sądu wniosek o wszczęcie tzw. postępowania sanacyjnego (w wyniku którego sąd wyznaczyłby urzędnika do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki), a w uzasadnieniu była mowa o „potrzebie ochrony praw i interesów spółki oraz akcjonariuszy”, nie było jednak ani jednego słowa o prawach i interesach pracownic i pracowników. Alma złożyła równocześnie wniosek o rozpoczęcie procesu upadłości. Z powodu tych zawiłości pracownikom tym trudniej było zrozumieć w jakiej sytuacji się znajdują i jaka przyszłość ich czeka. Przedstawiciele firmy długo zapewniali, że tylko nierentowne sklepy zostaną zamknięte, a pracownicy przeniesieni zostaną do tych rentownych. Takie kroki nie zostały jednak podjęte w żadnym z likwidowanych sklepów. Przez cały ten czas pozostawaliśmy w stałym kontakcie ze zwolnionymi pracownicami i pracownikami Almy, a także z tymi, którzy byli jeszcze zatrudnieni w kilku wciąż działających sklepach sieci.

Czwartego stycznia 2017 r. w Krakowie wzięliśmy udział we wspólnym proteście pod budynkiem, w którym odbywało się zebranie nadzwyczajne akcjonariuszy Almy. Pomogliśmy od strony organizacyjnej: zarejestrowaliśmy wydarzenie, zorganizowaliśmy nagłośnienie, syreny i flagi oraz zaprosiliśmy media, a podczas przemówień szczególnie zwracaliśmy uwagę na wady całego obecnego systemu, proponując w zamian idee prospołeczne i równościowe.

Wspieraliśmy protest również we Wrocławiu 7 stycznia 2017 r. Członkinie i członkowie partii Razem wraz ze związkiem zawodowym Inicjatywa Pracownicza zorganizowali pikietę oraz wspólne malowanie transparentów.

W lutym okazało się, że część zwolnionych wciąż nie otrzymała świadectw pracy, bez których nie mogli składać wniosków do FGŚP ani zarejestrować się w Urzędzie Pracy – według doniesień medialnych Alma nie dysponowała kompletem dokumentów. Zaległe wynagrodzenia z FGŚP nie zostały pracownikom wypłacone do dziś (początek kwietnia 2017 r.).

Gazeta KrakowskaSuper Express, Dziennik Polski, Trybuna.eu, Wyborcza.biz, Wyborcza – KrakówEcho24.