Warto wiedzieć

Instytucją, która w Polsce sprawdza czy twoje prawa są łamane może być w pierwszej kolejności Państwowa Inspekcja Pracy – w skrócie PIP. Państwowa Inspekcja Pracy to organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Żeby Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała twoje miejsce pracy musisz złożyć skargę. Taką skargę możesz pobrać tutaj. Jak widzisz, musisz podać swoje pełne dane, żeby skarga była w ogóle rozpatrzona. Oczywiście możesz zastrzec w swojej skardze anonimowość. Jeżeli masz obawę, że Twój pracodawca mimo to dowie się, że to Ty wysłałeś/wysłałaś zgłoszenie – wypełnij formularz. Związki zawodowe mają prawo zgłaszać naruszenie prawa pracy za Ciebie, gwarantując Ci zachowanie całkowitej anonimowości.

Państwowa Inspekcja Pracy, dodatkowo, poza zajmowaniem się kontrolowaniem pracodawców, służy także darmowe porady prawne.